Wij geven je gegevens nooit door aan derden. Punt.

SDS Technics BVBA neemt jouw rechten bij gegevensverwerking ernstig. Deze verklaring bevat het algemeen beleid van SDS Technics BVBA op het vlak van gegevensverwerking en we leggen hierin uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

www.sanitairenverwarming.com is een website geregistreerd op naam van SDS Technics BVBA in België onder het BTW nummer BE0862431453. De hoofdzetel is gelegen te Waalbeekpark 3, 9870 Zulte.

Indien je vragen hebt bij deze verklaring of het beleid, dan kan je steeds contact opnemen via email: info@sanitairenverwarming.com. Als deze vragen verder gaan dan een algemene vraag om inlichtingen, dan dien je je te identificeren. Zodoende zijn wij zeker dat de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekt wordt.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

SDS Technics BVBA verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben. Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige cliënten, leveranciers, opdrachtgevers en werknemers, maar ook over potentiële cliënten en potentiële werknemers. Hieronder vind je een overzicht van hoe wij jouw gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Wanneer vindt de verzameling en verwerking plaats?

Ben je een klant of prospect?

Dan verzamelen wij jouw gegevens wanneer je:
  • je contractueel aan ons verbindt
  • je inschrijft op onze nieuwsbrief
  • een contactformulier invult
  • informatie of een offerte aanvraagt
  • op een andere manier contact met ons opneemt

Ben je een leverancier?

Dan verzamelen wij jouw gegevens wanneer je:
  • je contractueel aan ons verbindt
  • antwoordt op een prijsvraag
  • een contactformulier invult of ons een brochure bezorgt
  • informatie of een offerte aanvraagt
  • op een andere manier contact met ons opneemt

Voor het verzamelen van gegevens gebruiken wij zowel papieren als digitale documenten en formulieren.

Over welke gegevens gaat het?

Het betreft persoonsgegevens die jij meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de diensten waarvoor je op ons een beroep doet. Hieronder vind je een overzicht:

Het opmaken van offertes en het verwerken en uitleveren van jouw bestelling:
Voor het opmaken van offertes en het verwerken van jouw bestelling hebben we je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres(sen), BTW-nummer, betaalgegevens en soms ook jouw functie en je nummerplaat nodig. Daarmee kunnen we je bestelling verwerken, bezorgen en met je communiceren over je bestelling of offerte. We geven je gegevens alleen door aan anderen als dat nodig is voor het verwerken van een bestelling, bijvoorbeeld je adresgegevens aan transporteurs. Met al onze onderaannemers aan wie we persoonsgegevens doorgeven, hebben wij gegevensverwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Onze klantenservice:
Je kunt met ons bellen of ons vragen stellen via email. Wij nemen je telefoongesprekken niet op en de gegevens van inkomende telefoongesprekken worden door ons niet geregistreerd noch verwerkt.

Mogelijke nieuwsbrieven:
Indien we een nieuwsbrief zenden, is dat naar onze bestaande contacten om op de hoogte te stellen van een actie of mededeling. Wil je van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kan je je voorkeur eenvoudig wijzigen of je uitschrijven op de nieuwsbrief.

Surfen op onze website:
Om onze website zo aangenaam mogelijk te maken voor jou, analyseren we het surfgedrag van bezoekers op onze website. We gebruiken hiervoor cookies en je IP-adres.

Het gebruik van cookies op onze website.
Hiermee worden gegevens verzameld over de activiteiten op onze website. Meer informatie hierover kan je terugvinden in ons cookiebeleid zie http://www.sanitairenverwarming.com/cookies.html.

Sociale media toepassingen waar wij gebruik van zouden maken.
Indien we op onze website gebruik maken van sociale media toepassingen, willen we er u op wijzen dat alle persoonsgegevens die u meedeelt aan deze sociale media toepassingen kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze toepassingen. SDS Technics BVBA heeft weinig of geen controle over deze andere gebruikers en kan daarom niet garanderen dat alle sociale media toepassingen deze privacyverklaring naleven.

Het plaatsen van een prijsvraag of bestelling door ons:
Ben je een leverancier en plaatsen we een prijsvraag of bestelling bij je, dan registreren we je naam, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, adres(sen), BTW-nummer en je bankgegevens. Daarmee kunnen we onze bestelling verwerken, opvolgen en betalen. Meestal krijgen wij de betreffende gegevens rechtstreeks van jou, soms krijgen we ze van een collega van je of via een derde partij.

Voor welke doeleinden worden jouw gegevens verzameld en verwerkt?

De verzamelde gegevens verwerken wij in het kader van klantenbeheer (het verlenen van diensten of producten - dus de uitvoering van het contract dat ons verbindt), marketing (om jou te informeren over onze diensten), leveranciersbeheer, boekhouding, publicrelations en wettelijke verplichtingen.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van de gegevens?

In beginsel verzamelen en verwerken we jouw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met je hebben als gevolg van jouw of onze opdracht. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er een evenwicht bestaat tussen jouw belangen en de onze, bijvoorbeeld door je een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens doorgegeven aan derden?

Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Voor bepaalde diensten of opdrachten kunnen ze worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen en die in directe relatie met ons staan (bv. jouw naam en adresgegevens aan transporteurs). Zij het altijd onder onze controle en nooit zonder eerst een gegevensverwerkingsovereenkomst aan te gaan met de betrokken onderaannemer. In uitzonderlijke gevallen zijn wij genoodzaakt om jouw gegevens door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer overheidsinstanties het recht hebben om bij ons gegevens op te vragen. Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

Welke rechten heeft u?

Als wij jouw gegevens verwerken met het oog op direct marketing en diversen, kan je je hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen via email: info@sanitairenverwarming.com. Je kan je gegevens die wij verwerken, steeds inkijken, en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Wij vragen hierbij enkel een bewijs van jouw identiteit. Dit om te verhinderen dat jouw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Recht om klacht in te dienen:

U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie, indien je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken.
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
E-mail: contact@apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijzigingen

SDS Technics BVBA behoudt zich het recht voor om deze en/of dit beleid te wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven. Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve contact op te nemen via email: info@sanitairenverwarming.com.

Zaakvoerder, Kurt Seymortier